• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 130 000 złotych

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Rosówek 16

72-001 Kołbaskowo

Adres e-mail: gops@kolbaskowo.pl

tel. 798 937 485

Informacja

Zamawiający informuje oferentów, iż rozpatrzenie złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi do dnia 16.06.2021r.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że:

  1. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
  2. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.

Kołbaskowo, 2021-06-11

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

                                                                                        Dorota Krzywicka