• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 01 stycznia 2021r wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

5 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  5-ty  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek),

22 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  22  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek)  lub

od 22 do 30 dnia każdego miesiąca we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistego