• gops@kolbaskowo.pl
 • 91 5065571 915065570

Informator o instytucjach

Informator o instytucjach

 I. Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie :

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 66, 91 311 95 92, e mail: gops@kolbaskowo.pl Czynny: pon. 9.00 – 17.00, wt-pt. 7.30 – 15.30
 2. Zespół Interdyscyplinarny w Kołbaskowie – siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 66, 91 311 95 92 e mail: zi@kolbaskowo.pl Czynny: pon. 9.00 – 17.00, wt-pt. 7.30 – 15.30
 3. Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny 72-005 Przecław 27c ( budynek Gimnazjum), tel 697 803 070

e mail: biuro@sos.home.pl  Czynny: pon. 12.00 – 18.00, wt. 10.00 – 16.00. czw. 10.00-16.00, GOWR pełni funkcję Punktu Interwencji Kryzysowej

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, Szkolna 2, 72 -010 Police, tel./fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40 700
  CAŁODOBOWY TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 603 08 30 20
  e-mail: interwencja@pcpr.police.pl Godziny przyjmowania interesantów: pon.- czw. 7.30- 18.00, pt. 7.30 – 15.00.
 2. Posterunek Policji w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106, email : kolbaskowo@sc.policja.gov.pl

 Godziny otwarcia 07:30-15:30 tel.  kom. 571-323-885

 1. Komisariat Policji w Mierzynie, 72-006 Mierzyn; Welecka 2, 91 821 73 11, 91 821 73 05
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Pełnomocnik: Urząd Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, tel, 91 311 95 10 w. 30
 3. Pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie, Zespół Placówek Oświatowych,

72-001 Kołbaskowo 57 tel. 91-3119505         e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl

 1. Pedagog szkolny Szkoła Podstawowa w Przecławiu,  Przecław 27a, 72-005 Przecław
  : 91 311 76 08e-mail: szkolapodstawowa@szkolaprzeclaw.pl
 2. Pedagog szkolny Szkoła Podstawowa w Będargowie, Będargowo 1b, 72-005 Przecław
  : 91-311 74 52
 3. Pedagog szkolny Publiczne Gimnazjum, Przecław 27c, 72-005 Przecław, tel 91 81 73 494,  e mail: gimnazjum@szkolaprzeclaw.pl
 4. Akademia Zdrowia – Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C. Żuliński Wojciech, Aneta, Jakub Przecław 58, 72-005 Przecław Tel 91 311 62 53
 5. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie, Energetyków 10, 70-656 Szczecin Tel. 663 606 609, e mail pomoc@sos.home.pl Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

 1. Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Karwowo 12, 72-005 Przecław, tel. 91 311 77 70

 

II. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych)

91 311 95 66 w godz. Pon. 7.45 – 17, wt.-pt. 7.45 – 15.20

697 803 070 w godz. 12- 18, wt. i czw. 10.00 – 18.00

 

CAŁODOBOWO:  

POLICJA  997, 112

„NIEBIESKA LINIA” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie           801 12 00 02

INTERWENCJA KRYZYSOWA – PCPR Police                                     603 08 30 20