• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

Tags : 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

 ( umowa zlecenia)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pomoc administracyjna  

 I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

II. Określenie stanowiska:

pomoc administracyjna

 III. Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenia  – 3 miesiące

IV. Wymagania: 

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  2. Doświadczenie w pracy biurowej
  3. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office

V. Warunki umowy zlecenia:

Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Okres trwania umowy zlecenie: 3 miesiące ( II dekada września – II dekada  grudnia)

Usługa będzie wykonywana w ilości 40 godzin tygodniowo w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Ośrodka

Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

VI. Przedmiot zlecenia:

Czynności związane z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (na okres świadczeniowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.) a w szczególności:

  1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z załączoną dokumentacją.
  2.  Rejestrowanie przyjmowanych wniosków.
  3.  Udzielanie informacji o uprawnieniach do 500+, sposobie składania wniosków itp.,
  4.  Czynności kancelaryjne związane z obsługą świadczeń; kopertowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty

VII.  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie – oferta wykonania umowy zlecenia
  2. Życiorys (CV)

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do  11 września 2017 roku do godziny 15:00. w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo lub przesłać na adres e-mail: gops@kolbaskowo.pl .

Osoba o kontaktu:

Panie Sylwia Krążelok i Monika Płusko-Żurawik – pracownicy realizujący świadczenie wychowawcze w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Telefon kontaktowy:

91 506 55 578

91 311 95 92

                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                           Barbara Makiewicz-Trąbka

Załączniki