Stanowiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Krzywicka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 91 5065570
Anita Sztadilów Główna księgowa tel. 91 5065572
Renata Skoczylas Inspektor d/s organizacyjno – księgowych, KDR, SKR
tel. 91 3119592, 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl

Pracownicy Socjalni

Danuta Jeznach Specjalista pracy socjalnej tel 91 3119566, 91 5065576
Ernest Wierzbicki Specjalista pracy socjalnej tel. 91 3119566, 91 5065574
Kamila Filipiak Koordynator specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065573
Małgorzata Wieczorek Specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065577
Joanna Jagodzka Starszy pracownik socjalny tel. 91 5065577
Karolina Gąska Pracownik socjalny tel. 91 5065574
Joanna Kępka Pracownik socjalny tel. 91 5065576

Referat Świadczeń Społecznych

Sylwia Krężelok Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych
tel.91 5065578
Monika Płusko-Żurawik Główny specjalista ds.funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych tel. 91 5065578