Stanowiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Krzywicka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, e-mail: dyrektor_gops@kolbaskowo.pl
Małgorzata Wieczorek Z-ca Dyrektora GOPS , Kierownik działu pomocy środowiskowej tel. 91 5065573, e-mail: wieczorek@kolbaskowo.pl
Anita Sztadilów Główna księgowa tel. 91 5065572

e-mail: sztadilow@kolbaskowo.pl

Renata Skoczylas Inspektor d/s organizacyjno – księgowych, KDR, SKR, dodatków dla gospodarstw domowych, tel. 91 3119592, 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl

Dział Pomocy Środowiskowej

Pracownicy Socjalni

Danuta Jeznach Specjalista pracy socjalnej tel 91 3119566, 91 5065577

e-mail: danuta.jeznach@kolbaskowo.pl

Ernest Wierzbicki Specjalista pracy socjalnej tel. 91 3119566, 91 5065574

e-mail: ernest.wierzbicki@kolbaskowo.pl

Kamila Filipiak Specjalista pracy socjalnej koordynator tel. 91 5065576

e-mail: filipiak@kolbaskowo.pl

Joanna Jagodzka Specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065577

e-mail: jagodzka@kolbaskowo.pl

Karolina Gąska Pracownik socjalny tel. 91 5065574

e-mail: gaska@kolbaskowo.pl

Joanna Kępka Pracownik socjalny tel. 91 5065576

e-mail: kepka@kolbaskowo.pl

 

Asystenci Rodziny

Anna Gawrońska Starszy asystent rodziny, tel. 0915065578
Wioleta Mazur Asystent rodziny, tel. 0915065578

Opiekunki

Barbara Dąbrowska Opiekunka, tel. 0913119566
Marzena Frątczak Opiekunka. tel. 0913119566
Jolanta Resiak Opiekunka, tel. 0913119566
Anna Rinas Opiekunka, tel. 0913119566
Karolina Tyszczuk Opiekunka, tel. 0913119566

Dział Świadczeń Społecznych

Sylwia Krężelok Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków węglowych
tel.91 5065578, e-mail: sitarek@kolbaskowo.pl
Monika Płusko-Żurawik Główny specjalista ds.funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków węglowych tel. 91 5065578, e-mail: plusko-zurawik@kolbaskowo.pl