OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO.

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Załączniki