Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców. Szczegóły w załączonych poniżej rozporządzeniach

Załączniki