Informacja stypendia

Informacja stypendia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania świadczeń oraz terminie składania wniosków znajdują się w zakładce STYPENDIA