Get Adobe Flash player
Start

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje:

W dniu 27 maja 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór uczestników
do Dziennego Domu„Senior -WIGOR”

Zapraszamy na dni otwarte Dziennego Domu Senior - WIGOR
11 maja 2016r. w godz. 10.00-18.00

w siedzibie :Police ul. Korczaka 17.

 

Załączniki:
Pobierz (REGULAMIN  REKRUTACJI 1.docx)REGULAMIN REKRUTACJI 1.docx[ ]20 Kb
Pobierz (senior zgłoszenie.doc)senior zgłoszenie.doc[ ]74 Kb

Więcej…

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

informuje:

W dniach 2 i 27 maja 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie będzie czynny tylko referat obsługujący

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE PROGRAM - RODZINA 500 PLUS

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW -

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

PROGRAM - RODZINA 500 PLUS

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w siedzibie Ośrodka – Kołbaskowo 105, 72-001 Kołbaskowo

w okresie: 1.04.2016r. – 1.07.2016r. w godzinach:

Poniedziałek:      9 – 18

Wtorek:              9 – 18

Środa – Piątek    8 – 15.30

SOBOTY :

16 kwietnia

14 maja

11 czerwca

w godzinach:      9 14

Wnioski do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie www.gops.kolbaskowo.pl w zakładce Rodzina 500+  informacje.

Wnioski można przesyłać pocztą oraz elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM - RODZINA 500 PLUS

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego).

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

  • - oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • - orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • - inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce „ druki i formularze”

UWAGA: wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie,

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Linki

Reklama
Reklama

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 141
Zakładki : 7
Odsłon : 127581

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Google