Get Adobe Flash player
Start

Informuję, że zakończony został proces podpisywania porozumień i z dniem 1 października 2015r. przyjmowane będą wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Kołbaskowo 105  tel. 91 311 95 92.

Szczecińska karta rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają co najmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.

Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej      http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

- dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
- aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
- w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wniosek  do pobrania

 

Barbara Makiewicz-Trąbka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kołbaskowie

Załączniki:
Pobierz (WNIOSEK  SKR (1).pdf)WNIOSEK SKR (1).pdf[ ]874 Kb

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 r., poz. 1238)  od dnia  1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wysokość wypłacanych świadczeń wynosić będzie:

Więcej…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – umowa na zastępstwo

Więcej…

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie


Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie wybrana została


Pani Anna Gawrońska zamieszkała w Szczecinie


Uzasadnienie wyboru:
Spośród 3 kandydatek spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Anna Gawrońska wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania zawodu asystenta rodziny. Legitymuje się wykształceniem wyższym pedagogicznym. Ukończyła kursy przydatne do pracy z rodziną dysfunkcyjną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
Barbara Makiewicz-Trąbka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny

z dnia 24 czerwca 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

Więcej…

Linki

Reklama
Reklama

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 133
Zakładki : 7
Odsłon : 100694

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Google