Get Adobe Flash player
Start

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE PRACOWNICY GOPS NIE ZBIERAJĄ OD MIESZKAŃCÓW GMINY ŻADNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH  ANI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

OSOBY, KTÓRE W OSTATNICH DNIACH, W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH I WIECZORNYCH, ZBIERAŁY PIENIĄDZE
I ŻYWNOŚĆ WSRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY (Przecław, Warzymice) NIE SĄ PRACOWNIKAMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE!


O wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy prosimy zawiadamiać:

Straż Gminną tel. 91 311 00 14

Policję tel. 997 lub 112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie tel. 91 311 95 66

24.12.2015R.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE
BĘDZIE NIECZYNNY

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z dn. 25 marca 2015r.

Informuję, że zakończony został proces podpisywania porozumień i z dniem 1 października 2015r. przyjmowane będą wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Kołbaskowo 105  tel. 91 311 95 92.

Szczecińska karta rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają co najmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.

Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej      http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

- dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
- aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
- w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wniosek  do pobrania

 

Barbara Makiewicz-Trąbka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kołbaskowie

Załączniki:
Pobierz (WNIOSEK  SKR (1).pdf)WNIOSEK SKR (1).pdf[ ]874 Kb

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 r., poz. 1238)  od dnia  1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wysokość wypłacanych świadczeń wynosić będzie:

Więcej…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – umowa na zastępstwo

Więcej…

Linki

Reklama
Reklama

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 135
Zakładki : 7
Odsłon : 111913

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Google