Get Adobe Flash player
Start

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznawaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR). Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących uprawnień dla posiadaczy KDR, a w szczególności wykaz zniżek oraz oferta partnerów, zamieszczone są pod adresem www.rodzina.gov.pl.

W Gminie Kołbaskowo wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kołbaskowo 105, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 92

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanej rodzinnej pieczy zastępczej, pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej.

Dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo, Karta jest wydawana bezpłatnie, na pisemny wniosek członka rodziny wielodzietnej, określony rozporządzeniem, który należy wypełnić i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kołbaskowo 105, tel. 91 311 95 92

Upoważniony członek rodziny może wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

13.06.2014r. - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów "Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego" i "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami języka niemieckiego" w ramach projektu "Pobudka - obudź swój potencjał" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Pobierz (wybór ofert kursy zawodowe.doc)wybór ofert kursy zawodowe.doc[OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY]453 Kb

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŁBASKOWIE

 

ZAPRASZA


WSZYSTKIE OSOBY DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNE ( POWYŻEJ 12 MIESIĘCY ),
ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE POLSKO-NIEMIECKIM
,, STRATEGIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: ADAPTACJA NIEMIECKICH ROZWIĄZAŃ
W WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIM ‘’

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 13.06.2014R.

O GODZINIE 10.00 W ŚWIETLICY W KOŁBASKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 


Dodatkowych informacji udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Małgorzata Wieczorek   tel. 91 311 95 66

 

ZAPYTANIE CENOWE - zamówienie do 30.000 Euro

„Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  w ramach projektu „Pobudka- obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje skierować uczestników na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie:

„Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego”.

 

Więcej…

Linki

Reklama
Reklama

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 119
Zakładki : 7
Odsłon : 63571

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Google